Correcties op boek ASP.NET 4.0

Pagina 43

In ex 02 moet de Temp-map eerst worden aangemaakt. Zo niet, dan geeft bmp.Save(Server.MapPath("~/Temp/Temp.png"), ImageFormat.Png) een foutmelding. (Het aanmaken van deze map is noodzakelijk i.v.m. het later toekennen van schrijfrechten aan de webapplicatie, zie hoofdstuk 22).

 

Wij waarderen al uw input bijzonder!